Výživné

Vyživné jsou peníze pro děti, nikoli pro rodiče...

Potřebujete požádat o stanovení výživného nebo změnu jeho výše?

Pomůžu vám sepsat žalobu nebo dohodu o výši výživného

hana horakova rozvodovy pravnik praha

Důvody pro změnu výše výživného:

  • Změna poměrů na straně dítěte nebo některého z rodičů (nižší či vyšší výše příjmů, zásadní změna životní situace apod.)
  • Vyšší náklady dětí s ohledem na jejich věk, zdravotní stav, koníčky apod.
  • Od poslední úpravy uplynulo již několik let a je třeba výživné zvýšit s ohledem na navýšení běžný nákladů dětí

Chcete vědět, zda je požadovaná výživného přiměřeně vysoká? Je pro Vás lepší se dohodnout nebo nechat stanovit výši výživného soudem?

Ať už jste na straně rodiče, který žádá o výživné nebo naopak na straně povinného a potřebujete poradit, můžete se na mne s důvěrou obrátit.

Potřebujete sepsat dohodu či pomoci s uzavřením dohody o výživném pro nezletilé či  zletilé děti,  poradit s odpovídající výší výživného,  nemůžete se na výši výživného dohodnout, pokusím se o dohodu s protistranou, pokud dohoda nebude možná,  připravím a podám návrh na stanovení výživného soudem dle Vašeho návrhu,  a to pro nezletilé i zletilé děti.

Sepíši žalobu a budu Vás zastupovat  před soudem v řízení o výživném nerozvedeného manžela či manželky.

Kontaktujte mne a domluvte si třeba jen nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 605 852 241

Chcete to raději probrat ústně? Zavolejte mi a domluvte si i nezávaznou konzultaci!

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, zadejte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte své telefonní číslo, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup