Kontakt

Kancelář

Mánesova 53
120 00 Praha 2

Facebook

Domluvte si nezávaznou konzultaci!

Chystáte se požádat o rozvod nebo vám byla doručena žaloba? Potřebujete sepsat dohodu o výživném a úpravě styku s dětmi? Obraťte se na mne a domluvte si třeba i jen schůzku.

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, zadejte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte své telefonní číslo, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup

Mgr. Hana Horáková

Zavolejte mi :

Moje kancelář :

Mánesova 53
120 00 Praha 2

GPS: 50.0778308N, 14.4429028E

IČO: 13822632
Evidenční číslo u České advokátní komory: 04026

Právní služba bude poskytnuta v rozsahu a ve věci v souladu s dohodou mezi advokátem a klientem. Odměna advokáta bude sjednána na základě dohody advokáta s klientem, v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, a to podle druhu a rozsahu poskytované právní služby. Platba odměny a nákladů bude provedena v hotovosti, bankovním převodem nebo vkladem na účet advokáta. Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu. Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči Advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient bere na vědomí poučení Advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu Klienta s Advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.