rodinne pravo

Služby


Rodinné právo a rozvody manželství - Praha


Rodinné právo pamatuje a řeší kromě jiného i rozvody manželství. Jde sice většinou o velmi stresující zážitek, ale rozvod manželství nemusí být vaše nejhorší zkušenost.

Rodinné právo je právní odvětví upravující osobní a s nimi související majetkové vztahy mezi členy rodiny. Konkrétně jde o vztahy mezi manžely, rozvody manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a i vztahy mezi ostatními příbuznými. Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které vystupují v různých rolích v rodině.

Jedná se hlavně o úpravu práv a povinností

  • mezi manžely
  • mezi rodiči a dětmi
  • mezi dětmi a dalšími osobami, které jim rodiče nahrazují

Rodinné právo se zabývá oblastí úpravy manželství a registrovaného partnerství, oblastí manželského majetkového práva, a to jak za trvání manželství, tak po jeho skončení. Rodinné právo dále upravuje otázky vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, i mezi manžely navzájem. Současně upravuje také oblast příbuzenství a švagrovství a jiné formy péče o děti.

Agenda - rozvody manželství:

  • právní poradenství, příprava podání k soudu, včetně zastupování v řízení před soudy
  • rozvod manželství
  • úprava majetkových vztahů v souvislostí s rozvodem manželství
  • úprava vztahů k dětem v souvislosti s rozvodem manželství i po rozvodu
  • výživné a další

Potřebujete právníka - specialistu na rodinné právo?

Kontaktujte mne na telefonním čísle 605 852 241 nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

2000 znaků zbývá