Rozvodová řízení Praha - otázky a odpovědi

 
Rozvodové řízení je samozřejmě pro každého ne úplně běžná situace. Hledáte-li odpověď na svou otázku ohledně rozvodového řízení, možná ji najdete zde. Pokud ne, kontaktujte naši advokátní kancelář.

Otázka

Jakou šanci má přítel, který je se svou ex rozvedený, platí měsíčně 8 000,- na skoro dvouletou dceru, ex žena mu jí nechce ale vůbec ukazovat, natož půjčovat. Nepřeje si aby malou vídal u ní doma, ale zároveň ji nechce půjčovat jemu a teď již ani babičce ze strany přítele. Po rozvodu přítel podepsal nějaký papír, že malou bude vídat po dohodě s matkou. Má na to ona ze zákona právo? Začala si vymýšlet, že má podezření, že přítel něco bere a že prý sociálka říká, že když má podezření, tak jí vidět nesmí. Co dělat? 

Odpověď

Váš přítel jako otec dítěte má samozřejmě zákonné právo se s dcerou pravidelně vídat. Pokud mu to matka neumožňuje, je třeba podat návrh k soudu na určení jeho styku s dcerou. Tento návrh je třeba podat k soudu, v jehož obvodu dítě žije, a v návrhu je třeba popsat stávající situaci, tedy zejména proč je tento návrh podáván - že matka neumožňuje otci styk s dcerou a dále pak navrhnout, jak by tento styk měl vypadat, tedy jak často, kdy a od kdy do kdy si otec představuje, že by styk probíhal. Jak jsem již uváděla, stýkat se s dcerou je otcovo zákonné právo, které mu může být omezeno nebo odebráno pouze rozhodnutím soudu, což se rozhodně nestane na základě pouhého podezření, že „něco bere“. Rozhodně není pravdou, že na základě nějakého podezření se otec s dcerou stýkat nesmí. Velmi pochybuji, že by sociální pracovnice něco takového řekla. V každém případě je třeba, aby se přítel obrátil se shora uvedeným návrhem na soud, popř. současně podat návrh na tzv. předběžné opatření. Předběžným opatřením může soud stanovit jeho styk s dcerou v nejnutnějším rozsahu ještě před projednáním věci v běžném řízení. Ze zákona je soud povinen v těchto věcech o předběžném opatření rozhodnout do 7 dnů 


Otázka 

S manželkou se rozvádíme. Můj dotaz je ohledně peněz, které jsem vyhrál během trvání manželství. Finance byly použity na nákup vybavení a rekonstrukce domácnosti. Zajímalo by mě, jestli při majetkovém vyrovnání mám nárok na svou výhru, nebo jestli se bude nějakým způsobem dělit. 

Odpověď 

Pokud jste si vsadil za trvání manželství a k úhradě sázky jste použil společné prostředky, to znamená, že to nebyly peníze,které jste zdědil nebo dostal darem, popř. nepocházejí z restituce, pak výhra je součástí společného jmění manželů a vypořádává se stejně. Pokud tedy byla utracena za domácnost a spotřebována, není co vypořádat, pokud za ni byly pořízeny nějaké věci, je třeba si je rozdělit stejně jako kterékoli jiné, které jste si za trvání manželství pořídili ze společných peněz, tedy např. z výplaty.Otázka 

Jsem v rozvodovém řízení a během manželství jsme koupili dům a byt, který je napsán na oba. Myslíte si že ze SJM je lepší se vypořádat před nebo po rozvodu? Manželka počítá s tím, že ji vše zůstane, máme jedno nezletilé dítě. Hypotéku nyní splácí ona, jelikož jsem se odstěhoval, ale mám tam doposud trvalé bydliště. Manželku zastupuje právník, který mi sdělil, že veškeré podklady k přepisu majetku na manželku připraví k podpisu. Já s tím ale nebudu souhlasit. Jak mám nadále postupovat aby mi byla vyplacena veškerá polovina majetku? 

Odpověď 

Zda majetek vypořádáte před rozvodem či po něm závisí zejména na tom, zda jste schopni se domluvit. Pokud se domluvíte jak ohledně dítěte, tedy který z Vás bude mít dítě v péči a kolik bude činit výživné a současně i na vypořádání majetku, pak je jistě výhodnější dohodnout se tzv. předem a využít možnosti nesporného rozvodu, jde formu rozvodu kratší, méně stresující a rozhodně finančně výhodnější. Pokud se však na některé z těchto věcí nedohodnete, pak se o majetku bude rozhodovat až po rozvodu, a to opět buď dohodou nebo o rozdělení rozhodne na návrh některého z Vás soud. Pokud jste dům zakoupili za trvání manželství a po rozvodu má připadnout manželce, je třeba se s Vámi finančně vypořádat. Obecně lze říci, že nejprve je třeba stanovit (buď dohodou nebo odhadem) tržní cenu domu v době rozvodu, od této ceny pak odečíst nezaplacenou část hypotéky a k polovině částky, která tímto výpočtem vyjde, přičíst polovina splátek hypotéky zaplacených za manželství a výsledná částka by měla představovat Vaše finanční vyrovnání za dům. Samozřejmě je pak třeba ještě vypořádat ostatní majetek. Pokud nesouhlasíte s návrhem právníka Vaší manželky, rozhodně nejste povinen jím připravené listiny podepsat, ale sdělte mu, jak si vypořádání představujete Vy a proč. 


Otázka

Chtěla bych se rozvést, máme 2 děti. Bydlíme ve starším rodinném domku, který patřil mému strejdovi, jenže při podpisu smlouvy jsem souhlasila, že to bude napsané na společné jmění manželů s tím, že babička a strejda tady mají věcné břemeno. Odhadovala bych dům tak na 1 000 000,- Kč, ale to jen odhaduji, musím dát manželovi 500 000,- Kč. Nevím, kde bych měla vzít tolik peněz, v hotovosti máme tak kolem 150 000,- Kč. 

Odpověď

Pokud je dům ve společném jmění manželů a po rozvodu se stane pouze Vaším majetkem, má skutečně manžel právo na vyplacení poloviny jeho hodnoty, resp. tržní ceny ke dni rozvodu. Nicméně pokud je na domě zřízeno věcné břemeno užívání dalších dvou osob, je faktická tedy tržní hodnota domu tímto velmi snížená. Doporučovala bych Vám nechat si zjistit skutečnou tržní cenu (tedy cenu, kterou je možno ve Vaší lokalitě dům prodat) znalcem, popř. alespoň orientačně dotazem v realitní kanceláři v místě, kde se dům nachází. Možná budete její výší překvapena. Můžete se pak také dohodnout s manželem na zaplacení částky ve splátkách. Otázka

Mám dítě svěřeno do péče a manželce bylo stanoveno výživné. Manželka občas něco koupí dceři a odečítá si to z alimentů, které stejně neplatí. Má na snížení alimentů v tomto směru nárok, pokud jí něco koupí ať na sebe, nebo k jídlu? 

Odpověď

Podle rozsudku má matka platit výživné v „penězích“, to, že dětem koupí něco navíc, ji rozhodně neopravňuje k tomu, aby si sama „snížila“ výživné. Pokud to skutečně dělá, obraťte se na orgán sociálně právní ochrany dítěte a tam Vám pomohou sestavit žádost na soud. Popřípadě se na soud obraťte třeba dopisem sám. Obraťte na ten soud, který o výživném rozhodoval a písemnost zašlete ke stejnému jednacímu číslu, jaký má rozsudek o výživném. V písemnosti uveďte přesně, ale pokud možno stručně, co matka dělá a soud si ji předvolá a poučí o jí tom, jak se má chovat i o možnosti výkonu rozhodnutí. 


Otázka

Manžel udělal za dobu manželství dluhy, tak se chci zeptat, zda do budoucna mohu zabránit tomu, aby se mne jeho dluhy týkaly, mohu se z nich nějakým způsobem vyvázat? Je jediným řešením rozvod? 

Odpověď

Od 1. 1. 2014 umožňuje občanský zákoník sjednat si tzv. majetkový režim odlišný od zákonného, ve Vašem případě režim spočívající v oddělených jměních. Tuto dohodu je nutno sepsat u notáře formou notářského zápisu a v dohodě je třeba výslovně uvést, že chcete, aby byla zapsána do seznamu těchto dohod vedených notářskou komorou. Touto dohodou a jejím zápisem do seznamu pak dosáhnete toho, že dluhy, které v budoucnu manželovi vzniknou, budou zavazovat jen jeho a nikoli Vás. V případě, že manžel nebude chtít takovou dohodu uzavřít, je možné obrátit se na soud se žalobou o zrušení či zúžení společného jmění manželů. Soud Vaší žalobě vyhoví, pokud prokážete, že je manžel marnotratný či podstupuje opakovaně a soustavně nepřiměřená rizika, což by soud opakované zadlužování rodiny nad její finanční možnosti pravděpodobně považoval. Toto rozhodnutí pak soud z úřední povinnosti zasílá k uložení do seznamu vedeným notářskou komorou, jak jsem uváděla shora.